Погода

Tiksli dienos, savaitės, 10 dienų nuolat atnaujinama orų prognozė.

Orų prognozė atnaujinama kas valandą tiek Lietuvos tiek Pasaulio.

Orai, oras, orų prognozė – atmosferos reiškinių visuma, išsilaikanti tam tikrą laiko tarpą. Paprastai sąvoka naudojama apibūdinti trumpiems periodams – dienoms ir savaitėms, skirtingai nei klimatas, reiškiantis vidutinius ilgo laikotarpio orus. Jei kitaip nenurodyta, sąvoka naudojama apibūdinti Žemės planetos orams.

Orų būsenų žodynas

Matomumas

Matomumo indikatorius nurodo tuo metu tolimiausiai matomo horizonto tašką esamomis oro sąlygomis. Matomumas nurodomas kilometrais.

Vilnius изменить город  Lithuania
  • lt
  • en
  • ru